Blog webdeveloperski Patryk yarpo Jar

Klasa do wysyłania e-maili

Autor wiadomości Listopad 7, 2010

Wysyłanie e-maila jest czymś co robi się dosyć często, za każdym razem to samo, 4 zmienne [albo więcej] przechowujące dane o nagłówku, o tytule, o autorze... Bleh. Czy nie lepiej jest napisać sobie raz klasę odpowiedzialną za wysyłkę e-maili, a potem tylko jej używać. Oto bardzo prosta klasa mojego autorstwa:

// autor Patryk yarpo Jar 26 IX 2009, klasa pozwalająca wysyłać maile
class yMailer {
  private $to = false; // do kogo wyslac
  private $subject = false; // temat wiadomosci
  private $content = false; // tresc wiadomosci

  public function recipient( $to ) {
    $this->to = $to;
  }

  public function subject( $subject ) {
    $this->subject = $subject;
  }

  public function content( $content ) {
    $this->content = $content;
  }

  public function send() {
    return mail($this->to, $this->subject, $this->content);
  }
}

Oraz wykorzystanie:

$mail = new yMailer();
$mail->recipient('adres(a)serwer.pl');
$mail->subject('Cześć kolego!');
$mail->content('Działa!');

echo ($mail->send()) ? "Wysłało!" : "Nie wysłało";

Ktoś mógłby sobie pomyśleć - po co metody `yMailer::recipient()', `yMailer::subject()', `yMailer::content()' skoro tylko ustawiają zmienne? mogłoby być tak:

$mail->recipient = 'adres(a)serwer.pl'; // zamien (a) na znak malpy
$mail->subject = 'Cześć kolego!';
$mail->content = 'Działa!';

Jednak wtedy jesteśmy zmuszeni na zawsze w ten a nie w inny sposób używać naszego interfejsu. Bardzo ciężko wtedy jest rozwijać klasę. A ja już mam pomysł na artykuł pokazujący jak to rozwinąć...

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Brak komentarzy.


Leave a comment

 

Brak trackbacków.