Blog webdeveloperski Patryk yarpo Jar

XML – format wymiany danych w Ajaksie

Autor wiadomości Czerwiec 5, 2011

XML jest bardzo czytelnym dla człowieka i prostym w nauce formatem. Nazwa pochodzi od „Extensible Markup Language” - rozszerzalny język znaczników. Służy do opisywania zawartości dokumentów elektronicznych. Jego olbrzymią zaletą jest fakt, że nawet osoba niemająca na co dzień styczności z programowaniem, powinna w miarę szybko zrozumieć informacje nim zawarte. Podstawowymi składnikami dokumentu XML są: elementy oraz atrybuty.

JavaScript na poważnie

Autor wiadomości Czerwiec 3, 2011
GDE Error: Unable to load profile settings

pobierz pdf

Jest to fragment mojej pracy magisterskiej o tytule „Zastosowanie nowoczesnych frameworków  wspierających Ajax do budowy aplikacji internetowej TCT”. Pisanie tej pracy jest częściowo wpierane przez projekt NOR-STA (nor-sta.eu).

Byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi.

NOR-STA (http://nor-sta.eu)

Tagged as: , , , , 8 Komentarze

Ajax w oparciu o pływającą ramkę

Autor wiadomości Marzec 23, 2011

Ajax w szerszym znaczeniu oznacza komunikację z serwerem [wymianę danych z serwerem] bez konieczności przeładowania strony. Często mówiąc Ajax ma się na myśli także DHTML.

Nie o tym jednak będzie ten artykuł. Mam zamiar pokazać jak w łatwy sposób korzystać z dobrodziejstw Ajaksa bez jednego z filarów - obiektu XMLHttpRequest. Zastąpimy go pływającą ramką, a ramkę tę obudujemy w obiekt XMLHttpIframeRequest, który ma identyczny interfejs z natywnym ajaksowym obiektem.

[Ajax] Obiekt XMLHttpRequest

Autor wiadomości Marzec 7, 2011

Poniższy artykuł będzie o wykorzystaniu obiektu XMLHttpRequest do wysyłania asynchronicznych żądań ze strony www do serwera.

Jeśli nie wiesz, czym jest Ajax, warto przeczytać:

Co na początek?

Aby móc uruchomić przykłady zawarte w tym artykule potrzebujesz:

  • serwera www [np. Wamp]
  • przeglądarki www [np. Firefox]
  • przydatny może być edytor [np. Geany]
  • około 10 minut

Geocode reverse

Autor wiadomości Grudzień 27, 2010

Mapy google są coraz popularniejsze w internecie. Ich dokumentacje można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/apis/maps/documentation/

Niestety w dokumentacji tej brakuje bardzo przydatnej funkcji – otrzymywania nazwy miejscowości, gdy znane są współrzędne geograficzne. Na szczęście są możliwości rozwiązania tego problemu.

Opcja ta nazywa się geocode reverse i jest udostępniana przez różne firmy np. http://ws.geonames.org/findNearbyPlaceName?lat=52&lng=20&maxRows=1

XHTML 1.0 dla IE 6

Autor wiadomości Listopad 22, 2010

Niestety IE stanowi dużą część rynku. Nie wiem, jak najnowsze wersje tego programu, ale na pewno IE6 z XHTML radzić sobie nie umiał :(.

W tym artykule postaram się pokazać, co należy zrobić, aby dokument XHTML był poprawny, a IE6 potrafił go jakoś odczytać.

Mimo że IE nie potrafi obsługiwać XHTML – serwowanego jako aplikacja XML – można wykonać kilka zabiegów, które pozwolą nam na prawidłowe wyświetlanie treści także i w popularnym „misiu” (od MSIE).

Tagged as: , , Czytaj dalej

Odwieczna wojna o X, czyli HTML czy XHTML

Autor wiadomości Listopad 17, 2010

W 1999 Tim Berners-Lee i Robert Cailliau opracowali wspólną propozycję zaakceptowaną przez CERN – projekt WorldWideWeb (W3). Był to hipertekstowy system informacyjny oparty na sieci Internet.

HTML został napisany w oparciu o język SGML, jednak nie posiadał formalnej definicji w SGML-u. W roku 1995 powstała pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML 2.0 (specyfikacja HTML 1.0 nigdy nie istniała), traktowaną jako standard i podstawę przyszłych implementacji kolejnych wersji HTML-a. Opublikowano w 1996.

Tagged as: , Czytaj dalej

XHTML serwowany jako XML

Autor wiadomości Listopad 12, 2010

XHTML miał zrewolucjonizować internet. Nie wiem, czym. Fakt, że miał. Tak naprawdę cudowne właściwości przypisywane XHTMLowi nie mają zbyt wielkiego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Głównie dlatego, że większość "xhtmlowych" stron, to tak narpawdę nie do końca poprawny htmlowy twór. Spróbuję pokazać, jak wysyłać strony w XHTML, aby nie były już li tylko marną mistyfikacją nowoczesności (zakładając, że X w nazwie nowoczesność daje 😛 ).

Zmiana strefy czasowej

Autor wiadomości Październik 31, 2010

Czasem przydatna jest możliwość zmiany strefy czasowej.  Czas - w przypadku PHP - brany jest z serwera, na którym skrypt jest odpalony.

Zdarza się jednak, że potrzebujemy czasu np. dla Nowego Jorku czy Pekinu, a nie Warszawy.

Nagłówek w pliku XML w PHP

Autor wiadomości Październik 31, 2010

Niektórym webmasterom bardzo zależy na tym, aby ich strona była w możliwie najnowszej technologii. Dlatego też wstawiają przed DOCTYPE taką linię - nagłówek XML: